Så fungerar bokföring

Alla som driver företag ska formulera en bokföring. Detta gäller för alla typer av företagsformer samt sysslans omfattning. Man kan säga att bokföring finns till för att du enkelt och smidigt skall kunna följa upp och styra din verksamhet. Därutöver, finns det dessutom en hel del regler och lagar som styr bokföringsskyldigheten.

Välkommen till den fullständiga guiden gällande bokföring! Den är framlagd för dig som är i behov av lära dig grundkonstruktionerna inom bokföring, till exempel för att sköta bokföringen i ett eget företag eller i en förening, eller för dig som bara är frågvis inför vad bokföring innebär faktiskt innebär.

Vad är bokföring?

Bokföring är det händiga arbetet med att frekvent registrera olika historier, förslagsvis inköp till företaget eller varför inte försäljning på diverse företagskonton. Man kan beskriva bokföring som ett system vars syfte är att behandla finansiella händelser i en verksamhet.

När du rent praktiskt bokför något, så arrangerar du dina finansiella händelser som exempelvis kvitton och fakturor för att registrera och framföra dem i registreringsordning.

Bokföring inbegriper följande:

  • Grund- och huvudbok
  • Belägg & verifikationer
  • Balansräkning
  • Årsbokslut eller årsredovisning.

Man kan därför säga att bokföring är en slags sammanställning av de inkomster och utgifter som en företaget har. Dock brukar man främst utgå från termerna ”intäkter” & ”kostnader”. Intäkter och kostnader består i regel av skatter, pengar, varor och arbete genomfört.

Varje affärshändelse som sker i ditt företag måste således bokföras. Affärshändelser inbegriper köp, försäljningar, lön, skatter och så vidare. För varenda affärshändelse måste det finnas en handling som styrker att en faktisk transaktion har realiserats, detta kan förslagsvis bestå av ett kvitto eller en varför inte en faktura – en verifikation, som det kallas.

Bokföringsskyldighet

Bokföring är en fastställd skyldighet, även kallad för bokföringsskyldighet. Vilket är en bestämmelse av Bokföringslagen. Detta innebär att samtliga juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar ihop med fysiska personer som har en enskild firma är bokföringsskyldiga.

Bokföringslagen 5 kap. 1 § 1 st:

“Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.”

Bokföring kan ge en central upplysning

Att bokföra kan ge information om hur läget ser ut i företaget, förslagsvis kan du enkelt få fram hur månadens resultat ser ut, samtidigt som du kan jämföra denna månad med föregående på ett smidigt och enkelt sätt.

Dessutom, kan du med hjälp av bokföring formulera analyser om varför det ser ut som det gör och vad ni kan göra med verksamheten för att ändra på situationen (om det är motiverat). Genom jämförelser med andra månader kan du kanske se ett mönster, vilket kan vara användbart i sådana situationer.

Därutöver, ger bokföring och redovisning i ett företag en överblick kring hur mycket pengar du kan plocka ut från ditt företag. Därför kan man säga att bokföringen hjälper dig och din verksamhet i de ekonomiska beslut som du eller ni står inför.

Välja ett bokföringsprogram

Du kan bokföra för hand eller genom ett bokföringsprogram. Om din verksamhet har ett flertal affärshändelser är det smidigare att använda sig av ett bokföringsprogram.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att använda sig av Excel eller andra typer av program när det kommer till bokföringen av ditt företag. Det krävs nämligen anpassade och framförallt certifierade bokföringsprogram för detta.

Lyckligtvis, finns det ganska många bokföringsprogram på den svenska marknaden. Du får gång på gång möjlighet att testa programmet under en viss tid innan du måste betala för det. De flesta bokföringsprogram brukar nämligen vara ganska schyssta med testperioder.

Läs mer om faktureringsprogram.

Sammanfattning

Nu önskar vi att du har nya och fräscha visdomar om vad du behöver för att ansvara för din bokföring. Samt hur ett bokslut går till, hur du ska hantera dina papper och andra underlag för att din bokföring ska fungera så enkelt som möjligt för din verksamhet.

Förhoppningsvis kommer det mesta klarna inom kort, erfarenhet leder oftast till automatik när det kommer till bokföring. Inom ett par månader sker nog bokföringen på automatik, och du vet precis var diverse inköp ska bokföras, och så vidare.

Lycka till med ditt företagande!